PDF generatie

Standaard levert u bij Drukkerij Mercator Press een PDF vanaf 1.5 document met proef aan. U kunt gebruik maken van onze InDesign PDF export settings die u hiernaast kunt downloaden. Onze joboptions staan ingesteld op de PDF-X4 norm. Met deze norm wordt er altijd een uitvoerintentie ingesloten in de pdf. Het aanleveren van een certified pdf is bij ons dan ook niet meer nodig. Daarnaast is per ICC profiel een joboption. Hierdoor worden eventuele RGB beelden bij de pdf-aanmaak omgezet naar CMYK met het juiste ICC profiel voor de Job. Indien u geen kleurproef (een ISO gecertificeerde proef), maar bestand met print of alleen het bestand aanlevert, worden door ons de kleurproeven gemaakt. Indien gewenst kan deze naar u worden verzonden ter goedkeuring. Voor meer informatie over onze eisen aan kleurproeven, kies in het menu aan de linkerzijde 'Colourmanagement'. Wij gaan dan pas drukken na uw goedkeuring en retourzending van onze kleurproeven. In eventuele doorloopschema's wordt (tenzij anders vermeld) geen rekening gehouden met een proeffase. U begrijpt dat een proeffase extra tijd kost.


Stappenplan voor het aanmaken van uw PDF's

Download hiernaast het Workflowplan om te bepalen welke workflow u heeft. Tevens is er een link waarmee u een uitleg over colourmanagement kunt krijgen.

 1. Als u Workflow 1 heeft kunt u d.m.v. een pdf export vanuit Indesign de pdf's aanmaken en in deze fase de kleuromzetting doen.
  Let wel, dit gebeurt alleen op RGB beelden.
  Onder de downloadlink 'PDF export settings InDesign' vindt u de meest gebruikte joboptions. Kies hieruit de joboption die gebruik maakt van het door ons opgegeven ICC profiel. Hierdoor worden de pdf's aangemaakt met de juiste inktdekking zoals wij ze verwachten en dus ook nodig hebben om tot een goed drukresultaat te komen. Dit is afhankelijk van het te gebruiken papier.
 2. Indien u met Workflow 2 werkt, dan kunt u dezelfde werwijze als workflow 1 aanhouden om uw pdf's te maken.
 3. Indien u met Workflow 3 werkt, dan moet u opletten dat er beelden met een te hoge of te lage inktdekking in de pdf's kunnen staan.
  Dit kan gevolgen hebben op de kwaliteit van het drukwerk. U dient dan, zoals in het schema is vermeld, in Photoshop de verkeerd omgezette CMYK beelden te converteren naar RGB. Daar kunt u de beelden met het juiste profiel weer terug omzetten naar CMYK zoals is uitgelegd in het document 'Uitleg Colourmanagement'. Eventueel kunnen de RGB beelden in de opmaak worden geplaatst en met de juiste InDesign joboption worden omgezet. Zo maakt u een pdf met de juiste inktdekking.
 4. De profielen die u dient te gebruiken worden kenbaar gemaakt door uw orderbegeleider. Laadt het profiel op de in de instructie aangegeven plaats.

  In het menu Colourmanagement vindt u onze papiertype nummers met bijbehorende ICC profielen die u dient te gebruiken in uw PDF export settings. 

Downloads

Workflowplan
download (199.07 KB)
Uitleg Colourmanagement
download (1.95 MB)
PDF export settings InDesign
download (12.14 MB)
PDF export settings Illustrator
download (9.32 KB)
PDF export settings XPress
download (1.52 MB)