Milieu, ook onze zorg

Vanaf 12 mei 2008 is Mercator Press Sales NV in het bezit van het FSC®-certificaat (FSC® Logo licentienummer FSC-C129563).

Dit betekent dat we bijdragen aan het verantwoorde beheer van de bossen waaruit het hout voor productie van FSC® gecertificeerd papier wordt gekapt – het FSC® keurmerk is namelijk het keurmerk voor verantwoord bosbeheer. Om in aanmerking te komen voor het FSC® certificaat hebben we procedures opgesteld waarin duidelijk staat beschreven waarop alle afdelingen moeten letten als we gecertificeerd drukken.

CO2-emissies die in het productieproces van drukwerk vrijkomen spelen een belangrijk onderdeel in de klimaatkwestie. Koninklijke Drukkerij Em. de Jong voert een actief beleid om nu en in de toekomst de CO2 voetafdruk van haar bedrijfsactiviteiten daar waar mogelijk te minimaliseren en het restant te compenseren. In het productieproces van drukwerk ontstaan o.a. CO2 emissies door verbruik van electra, gas en transport. Om te komen tot een CO2 beleid zijn een drietal stappen noodzakelijk, nl. meten, reduceren en compenseren.

FSC certificaat PEFC certificaat

Het label Imprim'Vert staat ervoor garant dat Mercator Press enkel en alleen werkt met voor het milieu onschadelijke producten.

Mercator Press wil verder gaan en zal binnen afzienbare tijd zijn ecologische voetafdruk kunnen afkalven tot een absoluut minimum.

Mercator Press drukt met respect voor de natuur!